Lilypie Second Birthday tickers

Lilypie Second Birthday tickers

Monday, October 12, 2009

بعضی وقتها دچار تناقض میشم. بهاره امروز و بهاره پارسال همین موقع خیلی باهم فرق میکنن. اصلا هیچ شباهتی بین شون نیست.

همین فعلا
.

3 comments:

نوشا said...

تناقض در این مورد واقعا لزومی نداره... آدم با عوض شدن شرایط عوض می شه و این یکی از طبیعی ترین چیزهای دنیاست... از لحظات زندگیت و از بودن پسرت لذت ببر

Sani said...

من فکر نمی کنم که خودت فرقی کرده باشی زیاد. همون بهاره هستی با دغدغه ها و شادیهای جدید. احتمالا اینم یه جور بزرگ شدنه، به معنای خوبش

Anonymous said...

وای مبارکه بهاره جونم.هر چند نمی تونم عکسشو ببینم!ولی امیدوارم این ور ها بیایی و خودشو ببینیم.عکسشو یک بار دیگه لود کن بلکه ما هم ببینیمش این گل پسر را.بوس
مانا