Lilypie Second Birthday tickers

Lilypie Second Birthday tickers

Saturday, August 14, 2010

تولد (قسمت تصویری) ب

این هم تصاویری از کیک های مامان پز سبوس دار

2 comments:

سانی said...

این کیکها خیلی معمارمآبانه تزیین شده اند. جای ما خالی. واسه ما کی کیک می پزی؟

آمیتیس said...

تولدش مبارک... پس یک ساله شد؟ چه زود می گذره و چه دیر.... نه؟